Presentació

Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys inicià oficialment la seva trajectòria social i caritativa l’any 1986. El dia 14 de juliol d’aquell any el bisbe Mons. Miquel Moncadas i Noguera n’aprovà els primers Estatuts amb la missió de coordinar, orientar, promoure i potenciar l’acció caritativa i social de l’Església de l’Arxiprestat, especificada en els seus Estatuts:

  • Promoure la formació de la consciència del Poble de Déu en matèria de caritat.
  • Encaminar la comunicació cristiana de béns.
  • Orientar i coordinar l’acció social organitzada.
  • Fomentar un desenvolupament institucional amb fins caritatius i socials.

L’associació de Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys consta inscrita al Registre Civil d’Associacions del Ministeri de Justícia, amb nº 2217-/0-SE/C en data 30 de desembre de 1986.

Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys forma part, com a membre federat, de Càritas Diocesana de Solsona, juntament amb les altres 27 Càritas del Bisbat.

En quan a territori, formem part de l’Arxiprestat del Cardener i treballem en la comarca del Solsonès i sempre, comptant amb un treball en xarxa i de coordinació tant amb Administracions públiques com privades de la zona.

Disposem d’un grup de 21 voluntàries, a més de les persones (10) que formen part de la Junta de Càritas. Tots ells destinen temps, esforç i il·lusió a tirar endavant els programes i les tasques socials necessàries per tal que la nostra entitat continuï funcionant tan bé com fins ara i sense oblidar, que treballem amb persones.