Acollida i atenció social

NOU DESPATX DE CÀRITASPrimera acollida, atenció i seguiment a persones/famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Oferir informació, assessorament, tramitació i recolzament en la gestió de les dificultats. Atenem a qualsevol persona i en qualsevol necessitat i dificultat mitjançant els ajuts de primera necessitat. Es realitza, si és el cas, una pertinent derivació al programa o serveis que li corresponguin o es continua el seguiment de la situació amb nosaltres.

Ajuts puntuals/ocasionals: Prèvia acollida i valoració de la situació, es poden realitzar compres urgents per a cobrir qualsevol necessitat bàsica, quan aquesta no pot ser atesa pels programes habituals al no entrar en els paràmetres establerts.

 

 

NOU DESPATX DE CÀRITAS 3.prog acollida NOU DESTAX DE CÀRITAS 2