Conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

Conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, per a la subvenció atorgada l’any 2011 en matèria d’acció social.