Borsa de treball

Programa que es realitza des de la Fundació Volem feina on s’ofereix orientació i intermediació per a la inserció laboral (atenció personalitzada, realització, millora dels seus currículums, recerca de feina adequada a cada perfil i possible inserció laboral a un lloc de treball de la Fundació Volem Feina, etc).

Es treballa molt coordinadament amb la Fundació, ja que fomentem la integració tant a nivell personal com laboral, de forma que qualsevol persona sense treball, que assisteix a Càritas Arxiprestal, també assisteix a la Fundació Volem Feina, on es realitza intermediació i orientació laboral de forma individualitzada.

Es fa un seguiment continuat, per part de les dos tècniques, de la situació sociolaboral de les persones que assisteixen al servei.

textil-2-th  deixalleria-3-th