Fons solidari Diocesà

Programa que depèn de Càritas Diocesana de Solsona i està a disposició de totes les Càritas del Bisbat. Amb els recursos que es disposen en  aquest fons, es pretén assumir el cost de les ajudes econòmiques destinades a famílies en risc d’exclusió social, que no es poden atendre des d’altres programes (lloguer, subministraments de la llar, etc).

Els seus recursos econòmics provenen de donacions de persones d’arreu del Bisbat i del donatiu que anualment fa la Conferència Episcopal Espanyola.

Caritas-Solsona