Conveni amb el Departament de Benestar Social i Família

Conveni amb el Departament de Benestar Social i Família, Direcció General per a la Immigració de  la Generalitat de Catalunya, a través de les subvencions atorgades a Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys, per al programa d’Immigració els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.